Om Oss

 

Formenca formar till förändring!

Inom  Formenca så drivs av utveckling och förändring.

Vi vet genom vår samlade erfarenhet såväl privat som i yrkeslivet att förändring gör skillnad.

Vi är nyfikna och vårt motto är att det skall finnas en bra balans i livet mellan det som varit, här och nu och i framtiden.

Vi vet också att om det finns en bra balans mellan fysisk aktivitet, kost och hjärnans stimulans så både mår vi bättre och orkar mera.

Vi arbetar med förändring på såväl individ- som organisationsnivå. Vi drivs nämligen av att processerna är de samma om det gäller individuell utveckling eller utveckling av organisationer.

Det gäller att konstatera ett nuläge, skapa en vision/mission för att därefter definiera de framgångsfaktorer som är nödvändiga för att uppnå kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi tror inte att man i en förändringsprocess skall starta den genom att påbörja ett antal aktiviteter utan att ha klart för sig vad man vill uppnå och varför.

Verktygen som vi använder är såväl mjuka värden som känslor och upplevelser, men också lite hårdare mätbara värden som exempelvis siffror och nyckeltal.

Vill du ha stöd i din utvecklingsprocess individuellt eller för ditt företag/organisation så finns vi där för dig!