Kommunikologi

”Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser”

Vad är kommunikologi?

Ordet kommunikologi betyder läran om det som är gemensamt.

Låt mig få göra en metafor, eller ta ett exempel från någonting helt annat:

Tänk dig att du har huvudvärk så väljer värktablett som tex Treo, Bamyl eller Albyl.

 Alla dessa tabletter har en gemensam verksam substans som är acetylsalicylsyra. De olika tabletterna är lite olika sammansatta men det verksamma ämnet är detsamma.  I metaforens namn just acetylsalicylsyra.

Så är det med Kommunikologi också. Kommunikologin har definierat ett antal verksamma nyckelfaktorer i ämnet kommunikation.

Kommunikologi©

 är därför en metadisciplin och definitionen är:

”Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser”

Vad är då en metadisciplin jämfört med en traditionell forskningsdisciplin?

I de klassiska disciplinerna och forskningsområdena som tex pedagogik, psykologi mfl så har man  forskat på traditionellt sätt i det enskilda ämnet.

Kommunikologistudier har kommit till på ett helt annat sätt. Jämförande studier har genomförts på en stor mängd av teorier, metoder, modeller och tester ur andra klassiska discipliner.

Studierna har resulterat i att identifiera gemensamma nyckelfaktorer mellan olika discipliner.

Dessa nyckelfaktorer, eller gemensamma nämnare, återfinns som verksamma delar i alla dessa genomgångna modeller, teorier, metoder och tester.

Studiernas syfte har varit att få fram ett sammanfattat tvärvetenskapligt material inom kommunikation, som har ett väldigt omfattande och kvalitativt innehåll om vad som är just gemensamt.

Med denna sammanfattning som grund har tre olika gemensamma nycklar kategoriserats.

Dessa nycklar, eller gemensamma nämnare är:

  • Beståndsdelar: De delar som vår kommunikation består av.
  • Mönster: De mönster som jag/vi/vår organisation har när vi kommunicerar.
  • Grundsorteringar: Olika informationskällor som kan vara i balans eller obalans.

Eftersom Kommunikologin har studerat andra discipliner kan man säga att den är en metadisciplin.

Studerar du kommunikologi så blir du kommunikolog och har en kommunikologisk kompetens.

En kommunikolog jobbar med förändringsarbete och är specialutbildad på att identifiera och analysera de gemensamma nämnarna som beskrivs ovan oavsett i vilket sammanhang de finns.

De kan finnas hos en enskild individ, i en grupp eller organisation och även på samhällsnivå.

I och med att det är nyckelfaktorer man försöker finna inom kommunikologin så blir det enkelt att identifiera vad som är på plats/i balans och vad som behöver läggas till/justeras/tas bort/balanseras för att nå önskad förändring/resultat.

Vi kan därför med kommunikologin som verktyg direkt hitta grundorsakerna till både framgång och problem.

www.kommunikologforeningen.org

www.kommunikologi.no