Coaching

Coaching

Coaching till förändring

Anledningarna kan vara olika till varför man vill ha hjälp, men det gemensamma är att vilja få till en förändring:

  • Hälsa, stress till balans
  • Att vara sin egen hälsocoach
  • Kommunikation, leda sig själv i förhållande till andra
  • Kommunikation för chefer

Min roll är att leda, ställa de frågor du behöver för att bryta mönster, få andra svar och se det ur en ny vinkel.

Oavsett vilken förändring vi vill göra är det viktigaste att börja med något. Tillsammans kommer vi fram till var vi börjar, det vara mentalt eller fysisk aktivitet har inte så stor betydelse, förändringsarbete är individuellt.

Visdom

”When you change the way you look at things, the things you look at change” Virginia Satir